Test de competente lingvistica clasa a V-a intensiv

Organizarea si desfasurarea Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii spaniole – an școlar 2020 / 2021

• Data desfasurarii testarii: 26 iunie 2020, ora 9,30 – 10,40

• Inscriere pentru Testare: 17.06. – 24.06.2020

• Documente necesare: Cerere de înscriere ( Anexa1 ), copie Certificat naștere al elevului si Adeverinta de absolvire a clasei a IV-a . Aceste documente vor fi trimise / depuse la secretariat DOAR de elevii din alte unitati de învatamant.

• Desfășurarea Testului de competenta:
- Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă de circulație internațională şi a cunoştinţelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a şi constă dintr-o probă scrisă cu durata de 50 minute.
- Tematica testului se regaseste in Anexa 2.
- Durata testului : 50 MINUTE
- Structura testului: compunere ( max.50 cuvinte) , exercitiu de vocabular si un exercitiu de folosire corecta a formelor verbale la prezent indicativ

• Afisarea rezultatelor: 27 iunie 2020, ora 9,00

• Depunere contestatii: 27 iunie 2020 , în intervalul 10,00 -11,00

• Afisare rezultate finale: 27 iunie 2020, 12.00
Afisarea rezultatelor se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS. Sunt declarati RESPINSI elevii care NU obțin cel putin 50 puncte (nota 5) sau care prin punctaj depăsesc limíta de locuri prevazuta de Planul de scolarizare pentru anul scolar 2020 / 2021 ( 90 locuri).

Conform art. 7 din Regulamentul cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, anexă la OMEN nr. 4797/ 31.08.2017, elevii care au promovat examene de competente lingvistica in limba spaniola si au obtinut diploma nivel A1 sau nivel superior (DELE) , sunt ADMISI fara a mai sustine proba de competenta lingvistica.
În situaţia în care, în urma susţinerii admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbi spaniole, rămân locuri neocupate, unitatea de învăţământ poate susţine o a doua sesiune de admitere, în luna septembie 2020.

Pentru alte informatii, la secretariatul liceului sau la telefon: 021.314.93.11.

Nu sunt comentarii

Lăsați un comentariu