Viziunea și Misiunea

Viziunea

O școală modernă și o echipă competitivă,

O șansă la performanță pentru fiecare!

 

Liceul Teoretic Bilingv ”Miguel de Cervantes” este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor.

Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite cercetarea, studiul individual, perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în școală.

Principalul nostru obiectiv este ca școala noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.

 

Misiunea noastră

  • îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale și europene;
  • crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța;
  • formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
  • pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate;
  • valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.