Depunere dosar inscriere perioada 15-20 IULIE 2022

În perioada 15-20 IULIE 2022, elevii de clasa a IX-a declarați ADMIȘI la LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES vor depune DOSARUL DE ÎNSCRIERE.

Elevii care provin din alte unități de învățământ vor completa cererea din Anexa 1, pe care o vor depune împreună cu documentele precizate în cerere.

Elevii care provin din LTB Miguel de Cervantes vor completa cererea din Anexa 2 și o vor depune.

Departamentul Secretariat, Director,
Daniela Bibanu Prof. Camelia Rădulescu

Comentarii închise.