Anunt

ANUNT

Anul școlar 2020 – 2021 se deschide în liceul nostru urmând regulile impuse de scenariul 2 (galben), în conformitate cu decizia DSP si a Consiliului de administratie. Aceasta înseamnă:

  • Prezența fizică la cursuri a tuturor elevilor din clasele primare și din clasele a VIII-a și a XII-a; în acest sens, sălile de clasă sunt prevăzute cu separatoare.
  • Un program hibrid pentru celelalte clase (V - VII și IX - XI), adică prezența fizică prin rotație saptamânală a jumătate din colectivul de elevi; simultan, cealaltă grupă de elevi desfășoară activitatea on-line, prin intermediul platformei G Suite. Grupele de elevi sunt organizate alfabetic.

Intregul colectiv de cadre didactice/ cadre didactice auxiliare s-a străduit pentru a asigura condiții sigure și optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ.
Elevii vor regăsi școala schimbată, au fost stabilite noi reguli de deplasare, de organizare (ora/ pauza, de acce , dar și de comportament în cadrul instituției ( în sala de clasă/ coridor/ curtea școlii). Dar ne exprimăm speranța că împreună vom face un efort, vom respecta aceste reguli, precum si cele impuse de prevenirea / limitare a îmbolnăvirii (mască, distanțare fizică, igienă) si vom putea depăși această perioadă dificilă.

Succes elevilor din Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes!
Succes colegilor profesori de la clasa pregătitoare la clasa a XII a!

Nu sunt comentarii

Lăsați un comentariu