Echipa manageriala

 1. Prof. Camelia Rădulescu
  director, profesor de limba spaniolă, grad didactic I
 2. Prof. Magdalena Vuțulicu
  director adjunct, profesor de limba latină, grad didactic I
 3. Prof. Olga Otilia Iftinchi
  responsabil CEAC, profesor de chimie, grad didactic I
 4. Prof. Paula Coca Horga
  profesor coordonator pentru proiecte si programe  educative școlare și extrașcolare, profesor de istorie, grad didactic I