Cadre didactice

 • Profesor dr. titular –ALINA ENE
 • Profesor dr. titular –LILIANA PAICU
 • Profesor titular grad I – CRISTIAN JEAN CIOCANIU
 • Profesor titular grad I –MARIA POPESCU
 • Profesor titular grad definitivat - LOREDANA SECRI
 • Profesor suplinitor grad I –ADRIANA PAULA RADU
 • Profesor titular grad I –MAGDALENA VUȚULICU
 • Profesor dr. titular –ROBERT LOZINSCHI
 • Profesor dr. titular –CARMEN LUMINITA LOZINSCHI
 • Profesor titular grad I – CAMELIA RĂDULESCU
 • Profesor titular grad I – FLAVIA CARMEN SIMA
 • Profesor titular grad I – ANDREEA CORINA PLEȘOIANU
 • Profesor titular grad II – MONICA DRAGNEA
 • Profesor titular grad definitivat – LIDIA VALERIA FLOREA
 • Profesor titular grad definitivat – DANA ELENA RĂDULICI
 • Profesor suplinitor grad definitivat – ALINA MÎNDRUT
 • Profesor suplinitor grad definitivat – NICOLETA DUCIU
 • Profesor suplinitor debutant – MĂDALINA ION
 • Profesor suplinitor debutant – LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
 • Profesor suplinitor debutant – ALMA MARHAMATI
 • Profesor titular grad I – VICTOR BALSEANU
 • Profesor titular grad I – CRISTINA MIHAELA TĂNASE
 • Profesor titular grad I – CORNELIA IUGA
 • Profesor suplinitor grad I – ADRIANA GAVRILĂ
 • Profesor suplinitor grad definitivat –GEFRY BARAD
 • Profesor suplinitor debutant – MANUELA NEDELUȘ
 • Profesor titular grad I – CARMEN MARIA NĂȘĂRĂU
 • Profesor titular grad definitivat – RUXANDRA ILEANA TĂNĂSESCU
 • Profesor titular grad definitivat – ANA MARIA MUȚIU
 • Profesor detașat grad definitivat – LAURA TUDOSE
 • Profesor titular grad I – ANDREEA GEORGETA COLAC
 • Profesor titular grad I – PAULA COCA HORGA
 • Profesor suplinitor grad I – VASILICA POPESCU
 • Profesor titular grad I – DORINA CHEVAL
 • Profesor titular grad I – EUGENIA HILA
 • Profesor titular grad I – VALERIU MIRONESCU
 • Profesor suplinitor grad definitivat – CRISTIAN GEORGESCU
 • Profesor titular grad I – MIHAELA ANCA BUCĂTARU
 • Profesor titular grad I – VIOLETA GOVOREANU
 • Profesor suplinitor grad I – LUMINITA GEORGESCU
 • Profesor titular grad I – LILIANA DAMOC
 • Profesor titular SSD grad I – OLGA IFTINCHI
 • Profesor titular grad I – CAMELIA CRISTEA
 • Profesor titular grad II – MANUELA ELENA CONCIOIU
 • Profesor suplinitor grad definitivat – LAVINIA OPREA
 • Profesor dr. titular – ADRIANA NICOLETA SORA
 • Profesor titular grad I / Consilier școlar – IULIANA LAMPĂ
 • Profesor titular grad definitivat – GINA CORNEA
 • Profesor titular grad definitivat – POLIXENIA PARESCURA
 • Profesor suplinitor grad definitivat – MARIANA ANGELICA BRÎNZEA
 • Profesor suplinitor debutant –MĂDĂLINA TOMESCU
 • Profesor titular SSD grad I – ANIDORA ERUSENCU
 • Profesor titular grad definitivat – MIHAELA PETRE
 • Profesor suplinitor debutant – GEORGIANA NIȚĂ
 • Profesor titular grad I – OLIMPIA FERARU
 • Profesor titular grad II – CRISTINA MĂCĂRESCU
 • Profesor suplinitor debutant – ALEXANDRU NICOLAE MANEA
 • Profesor titular grad definitivat – ALINA MONICA BĂDELIȚĂ
 • Profesor titular grad definitivat – FELICIA SEDIA VASILACHE
 • Profesor inv. primar titular grad I – VALENTINA BĂLȘEANU
 • Profesor inv. primar titular grad I – STELUTA CRIOBĂREAN
 • Profesor inv. primar titular grad I – MIOARA DRAGU
 • Profesor inv. primar titular grad I – VALENTINA IRINEL FILIP
 • Profesor inv. primar titular grad I – NICOLETA MIHAELA LAZĂR
 • Profesor inv. primar titular grad I – CRISTIANA OANA MIHĂESCU
 • Profesor inv. primar titular grad I – IULIANA NECȘESCU
 • Profesor inv. primar titular grad II – MARIA MĂDĂLINA BADESCU
 • Institutor titular grad I – ASTRID CARMEN DUMITRACHE
 • Institutor titular grad definitivat – ELENA ALINA POPA
 • Invățător titular grad I – DANIELA SILVIA ONCETE
 • Profesor inv. primar titular grad I – DANIELA MIHAELA VÎLCU
 • Profesor inv.primar grad I - CRISTINA ILIE